מוצר נוסף בהצלחה
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
מדיניות החזרת מוצרים והחזרים כספיים
תתחדש ! בדוק את המוצר שרכשת עם קבלתו .
לא מתאים ? לא מה שחשבת ? קורה
ניתן להחליף ולהחזיר בתנאים הבאים :

החלפת או החזרת מוצר רוכש יהיה רשאי להחליף או ולהחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום רכישת המוצר או מיום קבלת המוצר למענו, לפי המאוחר, בהתאם להוראות מדיניות זו, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים להלן:

המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש
המוצר ארוז באריזתו המקורית
הרוכש צירף את חשבונית הקניה, סרט קופה או פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה או – ככל שהרוכש מציין שאינם בידיו, כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

החזר כספי:

במקרה של ביטול עסקה על ידי הרוכש, יינתן החזר כספי בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף 2 להלן. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין פרטים שנמסרו ללקוח בנוגע למוצר, אי אספקה במועד שנקבע או כל הפרה מהותית אחרת של החברה בקשר למוצר )להלן: אי התאמה(, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף.
סכומים שמותר לנכותם )למעט במקרים של ביטול עקב אי התאמה(: * דמי ביטול: החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בסך %5 ממחיר העסקה או 100 ,₪ לפי הנמוך.
מועד החזרת התמורה ששולמה: ההחזר הכספי יבוצע על ידי החברה במועד הסמוך ככל שניתן למועד ביטול העסקה ובכל מקרה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר לרשותה.

אופן החזרת התמורה ששולמה: ההחזר הכספי ייעשה באותו אופן בו נעשה התשלום ובהתאם לפירוט להלן: תשלום במזומן – ההחזר הכספי יהיה במזומן או בשיק מזומן; תשלום בכרטיס אשראי – החברה תפעל לביטול החיוב בכפוף לאישור חברת האשראי או, אם זוכה חשבונה של החברה או שלא ניתן לבטל את החיוב או לבצע זיכוי דרך חברת כרטיסי האשראי, ההחזר הכספי יהיה במזומן או בשיק מזומן.

מדיניות פרטיות
1.0. רשימות דיוור
אנחנו באקווה ספורט בריכות שחייה מכבדים את פרטיות הגולשים באתר שלנו, לרבות משתמשים הרשומים לרשימת הדיוור שלנו. אנו חברה פרטית וותיקה אשר מכבדת את הענף והמקצוע שלה ולעולם לא נעביר או נעשה כל שימוש בפרטים אישיים כלשהם (שם, מייל, כתובת מגורים וכו') לאף גורם או צד שלישי בשום מקרה.

אנו מדוורים אחת לשבוע את קהל הלקוחות הרשומים שלנו ובכל דיוור ניתן להסיר עצמכם מהרשימה בתחתית המייל באמצעות קישור